บริษัท เอลละเฟิน ลิฟท์ติ้ง อิควิปเม้นท จำกัด
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ : 444/23 ม.2 ถ.ลพบุรีราเมศ ต.พะวง อ.เมือง จังหวัดสงขลา  90100
โทร : 074380254-6 ,074334771 ,074800811 ,074800821 ,074800489 ,074800689 มือถือ 0894665376
แฟกซ์ : 074-380257 , 074-380250

สำนักงาน กทม. : 99/68  ม.5 ถ.สุขาภิบาล1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร : 02-8816122 มือถือ 099-3069902 , 0894665376


E-mail : 
หัวข้อ 
ชื่อ-นามสกุล : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ที่อยู่ : 
ข้อความ : 
กรุณาใส่ข้อมูลในที่ปรากฎ uroqu ช่วยป้องกันสแปม